torsdag 4 maj 2017

Etiska företag och fonder

Vi på Lån Till Företag har varit med i att starta ett projekt som avser att informera om företag och bolag som tar tydligare etiska ställningstaganden genom sitt agerande och företagande. Detta genom att informera om fonder som väljer att investera i denna typ av företag det vill säga etiska fonder. Vi har som en bidragande part i detta projekt tagit del i att informera om projektet och hjälpa till att marknadsföra det genom våra kanaler mot företagare. Vi hoppas att även andra vill vara med om sprida detta budskap via sociala medier eller din egen blogg. Hemsidan är etiskafonder.weebly.com